Master Business Analyst, alternerend onderwijs

In het bedrijfsleven is informatica alomtegenwoordig en de vraag naar ICT (Information & Communication Technologies) blijft groeien.

De master Business Analyst in alternerend onderwijs heeft als doel bruggen te bouwen tussen de behoeftes van de gebruikers en de ontwikkelingsteams.

De opleiding biedt de volgende aspecten aan:

 • Begrip van het bedrijf;
 • Analyse en weergave van de behoeftes;
 • Begrip van de taal, de gegevensstructuur, en de architectuur van de informatica.

U houdt van communiceren, projecten beheren en de wereld van de informatica trekt u aan? Dan is deze master zeker iets voor u.

De master in Business Analyst is voor een breed omschakelend publiek bestemd. 50% van de opleiding gebeurt in een bedrijf, het is dus geen klassieke opleiding.

Master en alternance Business Analyst

Toutes les réponses à vos questions sur le Business Analyst

 

Presentatie

De businessanalist is enerzijds creatief en beheert anderzijds de digitale inhoud.

 • Hij beheert bedrijfsprojecten;
 • Hij kent de nieuwe technologieën;
 • Hij werkt in een bloeiende sector, op het raakvlak van verschillende disciplines, met name beheer en digitale technologieën.
  De opleiding is een evenwichtige combinatie van onderwijsperiodes en bezoldigde stages in bedrijven.
 • Het opleidingsgedeelte biedt de student een proefterrein waar hij/zij de geleerde concepten kan uitvoeren. Het laat de student toe om een eerste consequente ervaring op te doen.
 • Dankzij deze master kan je een vaardigheidsniveau behalen dat direct op de arbeidsmarkt en de behoeftes van bedrijven toegespitst is.

Het beroep

Vandaag de dag maakt ICT deel uit van elk bedrijf. Deze technologieën blijven constant evolueren en dat moet met een optimaal management gepaard gaan.
De businessanalisten staan op het kruispunt tussen het dagelijkse beheer en de invoering van ICT in bedrijven. Ze zijn erop voorbereid om een functie gericht op digitale verwerking te bekleden. Ze zijn gespecialiseerd in het optimaliseren, formaliseren en automatiseren van beheerprocessen dankzij het toepassen van de efficiëntste digitale technologieën.

 • Ze ontwikkelen managementstrategieën voor ICT-projecten.
 • Ze modelleren en analyseren op kritische wijze bedrijfssituaties om waardevolle en innovatieve oplossingen te bedenken.
 • Ze gebruiken ICT.
 • Ze communiceren met meertalige en multidisciplinaire teams.

De opleiding biedt aantrekkelijke carrièremogelijkheden in alle economische sectoren: industrie, overheid, doorlichting, bank- en verzekeringswezen, marketing, IT, …

Deze opleiding werd mede mogelijk gemaakt door de samenwerking van  ICHEC Brussels Management School en ECAM Brussels Engineering School, met de steun van Agoria (Belgisch netwerk van bedrijven  betrokken bij technologische evolutie en innovatie).

Toelatingsvoorwaarden
De master is toegankelijk voor een groot aantal bachelor of master gediplomeerden (mits 9 à 30 studiepunten extra als vereiste voor het volgen van de master).
Opleiding organisatie

De master (120 studiepunten) brengt verscheidene disciplines samen: ICT en beheer. Deze originele combinatie laat de studenten toe om niet alleen het functioneren van een bedrijf en de rol van de ICT in het scheppen van waarde beter te begrijpen, maar ook om de relevantste digitale technologieën voor een bepaald bedrijf te leren beheren.
Daarnaast volgen de studenten onderwijsactiviteiten en kunnen ze ook ervaring (stages en masterscriptie) in een bedrijf opdoen.

Bedrijfsopleiding (60 studiepunten)

 • Project
 • Masterproef

Onderwijsactiviteiten

Onderdeel Beheer : (30 studiepunten)

 • Techniek van de vereisten
 • Beheer van informaticaprojecten
 • Strategieën en bestuur ICT
 • Digitale strategieën
 • Talen

Onderdeel ICT: (30 studiepunten)

 • Gegevensstructuur
 • Ontwerpen en uitbouwen van software
 • Architectuur van het web
 • Architectuur van de netwerken en veiligheid
 • Integrerend project

Het bedrijf vertrouwt de student projecten en verantwoordelijkheden toe dankzij welke hij/zij de geleerde vaardigheden tijdens zijn/haar academisch parcours kan inzetten.

 

 

 

 

Aller au contenu principal